ETT UNIKT SÄTT FÖR MÅNGFALD OCH INTEGRATION I SKÅNE

Nyhetscafé är ett initiativ som tog av den syriska journalisten Ali Alabdallah för att förbättra integrationen oh mångfalden i samhället.
Vi är ett medborgarjournalistikt, interkulturellt, fredligt och integrationsprojekt för att skapa en delaog och diskussion mellan det svenska samhället och nysvenskar , genom att att bjuda in olika gäster och representanter från samhället.
Syftet är att bygga upp broar mellan det svenska samhället och nya svenskar (invandrare), och att lära invandrare svenska språket via diskussionen för att bidra till bättre integration i det svenska samhället. Och att bryta utanförskap och stärka integrationen.
Under 3 års arbete med Nyhetscafe i Skåne, har vi bjudit in mer än 50 gästar till dialog. Och vi är glad att förändring sker på riktigt!
Mållgruppen : ALLA, svenskar och nysvenskar.

Ali Alabdallah,ledare för Nyhetscafe

Nyhetscafe i Malmö 2018 med stöd av studie förbund vuxenskola, Malmö stadsbibliotek.
Nyhetscafe i Klippan 2018 med stöd av Studie förbund vuxenskola, Klippan Stadsbibliotek.
Nyhetscafe i Lund 2017 med stöd av Studie förbund vuxenskola, Lunds Stadsbibliotek.
Nyhetscafeet i Helsingborg 2016 arrangerades av Tillsammans, Helsingborgs Stadsbibliotek och möjliggörs även av Region Skåne, Kultur Skåne.
Nyhetscafeet i Svalöv 2016 har fått stöd av Svalöv kommun och studieförbundets vuxenskola.
Nyhetscafeet i Landskrona 2015-2016 har fått stöd av Landskorna kommun och ABF.
Ali Alabdallah är projektsledare .

 
 

NYHETSCAFE

SE VÅRT ARBETE

i Lund 2017, Vi lyfter upp goda exempel bland nyanlända

VI KÖRDE  NYHETSCAFE I SVALÖVS BIBLIOTEKET MED STOR FRAMGÅNG

NYHETSCAFEETS PUBLIKEN REAGERAR

VÅR VISION ÄR ATT FÖRSTÄRKA INTEGRATIONEN I HELA SKÅNE

Hittade inga aktiviteter för valt datum och framåt.

NYHETSCAFEETS PUBLIKEN REAGERAR

DET FINNS INTE FÖRDOM I SVERIGE

MAN MÅSTE LÄR SIG SVENSKA SPRÅK

Nyhetscafe i cultrual exhibition for the citizens in South Korea 2018.
Nyhetscafe message:
The dialog is a peaceful power and best way to understand each other as Migrants and Swedes.

VI BJUDER IN OLIKA AKTÖRER FRÅN SAMHÄLLET

 

VAD HAR NÄRINGSLIV SKÅNE FÖR PLAN FÖR ATT ÖKA MÅNGFALDEN ?

 

VI BJUDER IN POLITIKERNA
TILL DISKUSSIONEN

Nyhetscafe deltog i aktivitetsmässan i Landskrona 2015

Kultur är möten mellan människor. Sedan januari 2015 har den syriske journalisten Ali Alabdallah på eget initiativ drivit Nyhetscaféet på Landskrona stadsbibliotek. Där har han skapat en mötesplats mellan nyanlända, tidigare invandrare och svenskar utifrån aktuella nyheter och samhällsfrågor. Genom att bjuda in representanter för samhället har han gett nyanlända en unik kontaktyta och dialogmöjlighet med Landskrona och det svenska samhället. Samtidigt har de inbjudna gästerna fått en ökad förståelse för de utmaningar och trösklar som de nyanlända möter. Ali har skapat en mötesplats och en brygga mellan människor och det svenska samhället. För sin nyfikenhet, sitt mod och sin kulturgärning för alla Landskronabor, nya som gamla, får han Landskrona stads kulturstipendium 2015.

Ali Blev nominerad till årets inspiratör 2015. Landskrona galan 2015

NYHETSCAFE HAR FÅTT UPPMÄRKSAMHET AV SKL

 Nyhetscafe har fått uppmärksamhet av  SKL .Via en bok som skrev om tio projekt i Sverige band annat Nyhetscafe.
lossa: Lokala exempel på samverkan mellan stat, kommuner och civilsamhälle i mottagandet av nyanlända - See more at: http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/lossa.html#sthash.Bcyx54Om.dpuf
Du kan ladda ner boken via den här länken:
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/lossa.html

NYHETSCAFE DELTOG I PRESS REEDOM DAY 2016 I HELSINQI, FINLAND
Under 2016 fick jag möjlighet som journalist och nyhetscafe ledare att berätta om mitt intiativ i Sverige , Nyhetscafe.
Se videon:
https://www.youtube.com/watch?v=P_xzh3JvLNg