Nytt jobb i nytt land- En bok för ukrainska flyktingar på lätt svenska.

SEK 243.80 inkl. moms*

Att söka ett nytt jobb som utrikesfödd eller som nyanländ är något helt annat än att söka jobb som infödd svensk. Nyanlända möter andra och fler utmaningar på den svenska arbetsmarknaden. Som nyanländ ser du på arbetsmarknaden utifrån de föreställningar, kulturella koder och förväntningar du har med dig från ditt hemland. Men trots att det finns stora svårigheter att hitta rätt i ett nytt land finns det också möjligheter. Som inspiration berättar en lång rad nyanlända sina historier om hur de lyckades få ett jobb i Sverige på relativt kort tid.
Det är med den insikten författaren, som själv kom hit från Syrien 2013, har skrivit den här boken. Det är den första boken som utgår från perspektivet nyanländ arbetssökande, och från nyanländas tankar och behov. Den förmedlar konkreta tips och råd om hur det funkar i Sverige och utgår från de vardagliga frågor som man som nyanländ kan ställa sig:
* Hur söker jag jobb i Sverige?
* Hur utvecklar jag min svenska?
* Hur får jag svenska vänner och kontakter?

https://www.youtube.com/watch?v=tNafFSUD3cs&t=1s

Kategori arbete

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 230.00.