Kompetensutveckling i vardagsarabiska

“A different language is a different vision of life.”


— Federico Fellini

 

Kvällskurs i vardagsarabiska

I hösten 2021 kommer jag att starta en kvällskurs i vardagsarabiska för nybörjare med fokus på samtal.
Om kursen:

Under 5 tillfällen får du lära dig hälsningsfraser samt enkla meningar och ord användbara i ditt liv. Kursens studiematerial kommer att fokusera på kommunikativa möten med arabisktalande. Syftet är att öka deltagarnas kunskaper i det arabiska språket och därmed förbättra kommunikationen med arabisktalande.  


Kursen vänder sig till: Alla  


Språknivå är för nybörjare  


Kursen ges på det latinska alfabetet och en del på arabiska alfabetet och fokus ligger på att öva på uttal, ord och fraser på standard arabiska och lite av den gren av arabiska som kallas Alamiya (syrisk dialekt) . Ledaren kommer att fokusera mycket på övningar i syftet att förstärka förståelse och kunnighet i det arabiska språket. Under kursens gång kommer deltagarna att kunna påverka sin egen läroprocess, för att göra innehållet så relevant som möjligt.  


Vad kommer du att lära dig under kursen?


1- arabiska bokstäver (latinska med fokus på uttal)

2- hur presenterar man sig ?


2- hälsningsfraser


2- Mest frekventa ord på arabiska  


4- vanligaste fraser och ord i din vardag.


Kvällstid kl 18:00-19:30

Kursen är online

Vilken månad?  kommer senare

Priset 1250 kr plus moms


Anmäla ditt intresse till kursen, eller ställ dina frågor till kursledare

Ali Alabdallah

Aliman1983@gmail.com
Jag är intersserad av kvällskurs i arabiska under hösten 2021

Kompetensutveckling i vardagsarabiska

Har du arabisktalande besökare, kunder, föräldrar i dina arbetsplatser och dina personal på arbetsplats behöver lär sig grundläggande arabiska!    Hör av dig till oss 

marhaba! (HEJ)

Varför arabiska?


Ali Alabdallah, en svensksyrisk journalist och författare, och utbildare i vardagsarabiska, eftersom jag älskar språket därför lärde mig svenska snabbt, och jag vill också att svensktalande skall lär sig arabiska snabbt och på enkel sätt med fokus på samtal och latinska bokstäver i inlärningen..

Jag är erfaren utbildare i arabiska där hållit i ett flertal workshops i vardagsarabiska tidigare, på bibliotek och i andra verksamheter.


Jag vill gärna med denna utbildning sänka tröskar för möten mellan svensktalande anställda och arabisktalande personer.

Arabiska är nu det näst största språket i Sverige. Arabisktalande är en stor del i svenska samhället, men det finns många fördomar och stor okunskap.

 

En intensiv kurs i varadagsarabisk, allmän kurs i Lund 2019
 

Modersmålet i hjärtat


"Varför ska en svensk lärare använda det arabiska ordet för ”bra” i utvecklingssamtalet, varför ska bibliotekarien säga shoukran (tack), varför ska förskolläraren veta hur man säger ”liten” och ”stor”?

– Det nya språket, svenskan som vi arabisktalande i Sverige studerar och använder nu, det har vi i hjärnan. Men modersmålet har människan i hjärtat. Om svensktalande använder arabiska ord blir många arabisktalande varma i hjärtat. Man behöver inte säga hela meningar – att använda ett ord här och där är en positiv signal. Jag tror också att många blir taggade. Det ger motivation för integration."

Ali Alabdallah

Läs mer

http://www.uppdragmission.se/2020/06/21/nagra-ord-racker-langt/


Kompetensutveckling med fokus på samtal.

Mycket övningar på klassrummet, gruppsamtal, och pedagogiska studiematerial kommer du att få av oss.

Kurs upplägg

Introduktion till arabisk kultur i vid bemärkelse, vardagliga ord och fraser samt specifika ord och fraser som du behöver att används i din arbetsplats.

Kursmaterial: Kompendiet i vardagsspråket. Tips på media som litteratur, app, film, musik.

Alla som deltar har möjlighet att påverka vad de vill ha ut av utbildningen. T ex genom att skicka in önskemål på vilka fraser de vill lära sig.

Utöver kurstillfällena blir det även hemläxor (ibland om det finns behov för det)Visste du att:

i Svenska finns det många lånord från arabiska även du använder  arabiska siffror varje dag.
Nyfiken!
Du är välkommen att prata med mig och bolla idéer om en eventuell kurs i arabiska.
Hälsningar
Ali, utbildare i vardagsarabiska

Fokus på övningar under lektioner

En övning som visades framför biblioteksanställda som deltogs i kompetensutvecklingskurs i vardagsarabiska i Skåne. Övningen spelades med Alis röst och gjordes som en film.

Ord och IT på arabiska

Biblioteksanställda får lär sig arabiska i en digital miljö .
Vi gör vår bästa för att producera studiematerial som passar dig och dina personal. Ett samarbete med Digiteket

Boka oss

Adress

branteviksgatan 22

21441

Sverige

Boka oss
Telefonnr