Kompetensutveckling i vardagsarabiska

“A different language is a different vision of life.”


— Federico Fellini

 

Vardagsarabiska för nybörjare, fokus på samtal



Välkommen till en studiecirkel där du lär dig vardagsarabiska för nybörjare. Kursen vänder sig både till alla som är intresserade av det spännande arabiska språket, och till dig som har extra nytta av dessa kunskaper i ditt jobb eller din vardag.

Under sju tillfällen får du lära dig hälsningsfraser samt enklare meningar och ord användbara i ditt liv. Kursens studiematerial kommer att fokusera på kommunikativa möten med arabisktalande. Syftet är att öka deltagarnas kunskaper i det arabiska språket och därmed förbättra kommunikationen med arabisktalande.

Kursen ges på det latinska alfabetet och fokus ligger på att öva på uttal, ord och fraser på den gren av arabiska som kallas Alamiya (samtalsarabiska). Ledaren kommer att fokusera mycket på övningar och gruppsamtal i syftet att förstärka förståelse och kunnighet i det arabiska språket. Under kursens gång kommer deltagarna att kunna påverka sin egen läroprocess, för att göra innehållet så relevant som möjligt.

Kursen leds av Ali Alabdallah, en svensk-syrisk journalist och författare som hållit ett flertal kurser och workshops i vardagsarabiska tidigare. Läs mer om kursledaren här:

http://alialabdallah.se/

Under kursen kommer du bland annat att lära dig:

  • Arabiska bokstäver (utifrån latinska med fokus på uttal)
  • Hur man presenterar sig
  • Hälsningsfraser och vanliga arabiska ord och fraser ur vardagen.

Du som har anmält dig du får gärna skicka ord och fraser som du önskar att kunna till ledaren inför kursens start.

Kursen hålls på distans via Zoom sju onsdagar med start den 16 februari. Zoom är en app som du kostnadsfritt kan ladda ner till din dator, surfplatta eller telefon. Innan kursen börjar kommer du att få ett mejl med mer information

Sista anmälningsdag 7 februari. Kursen kan bli fullsatt så anmäl dig gärna så snart du kan för att säkert få en plats.

För mer info och önskemål om innehåll: alimanabd1983@gmail.com


Anmäla dig direkt här

https://www.bilda.nu/arr/1119985/vardagsarabiska-for-nyborjare-fokus-pa-samtal-903192

Jag är intersserad av kvällskurs i arabiska under hösten 2021

Kompetensutveckling i vardagsarabiska

Har du arabisktalande besökare, kunder, föräldrar i dina arbetsplatser och dina personal på arbetsplats behöver lär sig grundläggande arabiska!    Hör av dig till oss 

marhaba! (HEJ)

Varför arabiska?


Ali Alabdallah, en svensksyrisk journalist och författare, och utbildare i vardagsarabiska, eftersom jag älskar språket därför lärde mig svenska snabbt, och jag vill också att svensktalande skall lär sig arabiska snabbt och på enkel sätt med fokus på samtal och latinska bokstäver i inlärningen..

Jag är erfaren utbildare i arabiska där hållit i ett flertal workshops i vardagsarabiska tidigare, på bibliotek och i andra verksamheter.


Jag vill gärna med denna utbildning sänka tröskar för möten mellan svensktalande anställda och arabisktalande personer.

Arabiska är nu det näst största språket i Sverige. Arabisktalande är en stor del i svenska samhället, men det finns många fördomar och stor okunskap.

 

En intensiv kurs i varadagsarabisk, allmän kurs i Lund 2019
 

Modersmålet i hjärtat


"Varför ska en svensk lärare använda det arabiska ordet för ”bra” i utvecklingssamtalet, varför ska bibliotekarien säga shoukran (tack), varför ska förskolläraren veta hur man säger ”liten” och ”stor”?

– Det nya språket, svenskan som vi arabisktalande i Sverige studerar och använder nu, det har vi i hjärnan. Men modersmålet har människan i hjärtat. Om svensktalande använder arabiska ord blir många arabisktalande varma i hjärtat. Man behöver inte säga hela meningar – att använda ett ord här och där är en positiv signal. Jag tror också att många blir taggade. Det ger motivation för integration."

Ali Alabdallah

Läs mer

http://www.uppdragmission.se/2020/06/21/nagra-ord-racker-langt/


Kompetensutveckling med fokus på samtal.

Mycket övningar på klassrummet, gruppsamtal, och pedagogiska studiematerial kommer du att få av oss.

Kurs upplägg

Introduktion till arabisk kultur i vid bemärkelse, vardagliga ord och fraser samt specifika ord och fraser som du behöver att används i din arbetsplats.

Kursmaterial: Kompendiet i vardagsspråket. Tips på media som litteratur, app, film, musik.

Alla som deltar har möjlighet att påverka vad de vill ha ut av utbildningen. T ex genom att skicka in önskemål på vilka fraser de vill lära sig.

Utöver kurstillfällena blir det även hemläxor (ibland om det finns behov för det)



Visste du att:

i Svenska finns det många lånord från arabiska även du använder  arabiska siffror varje dag.
Nyfiken!
Du är välkommen att prata med mig och bolla idéer om en eventuell kurs i arabiska.
Hälsningar
Ali, utbildare i vardagsarabiska

Kommer snart 2022

Kommer vecka 2 2022. En pedagogisk blandning av standardarabiska och dialekt (levantinsk och egyptisk)

Fokus på övningar under lektioner

En övning som visades framför biblioteksanställda som deltogs i kompetensutvecklingskurs i vardagsarabiska i Skåne. Övningen spelades med Alis röst och gjordes som en film.

Ord och IT på arabiska

Biblioteksanställda får lär sig arabiska i en digital miljö .
Vi gör vår bästa för att producera studiematerial som passar dig och dina personal. Ett samarbete med Digiteket

Boka oss

Adress

branteviksgatan 22

21441

Sverige

Boka oss
Telefonnr