Välkomna!

Ali Alabdallah

  • Svensksyrisk journalist och författare om arbetsmarknadsfrågor. Skriver och föreläser mest om arbetsmarknadsfrågor som rör utrikesfödda och unga i Sverige.
  • 2021 släppt boken  Mångkultur i din jobbkultur, en vägledning för framgång, som riktar sig till arbetsgivare.
  • 2018 släppt han boken "nytt jobb i nytt land". som riktar sig till utrikesfödda arbetssökande och alla personal som jobbar med målgruppen.

  • Erfaren utbildare i vardagsarabiska som kompetensutveckling för svensktalande i sina arbetsplatser.
  • 2021 kommer han att släppa en läromedel bok på arabiska för svensktalande. 

Tidigare jobbade Ali som journalist och översättare i den syriska televisionen, Damaskus Radio och i många andra medieföretag. Kom till Sverige som flykting 2013 .
Han har 3 översätta verk i Syrien.Flykting författare i svensk skola


Hej,
 Jag heter Ali Alabdallah och jag är författare flydde från Syrien 2013 p.g.a kriget. Jag debuterade min första bok i Sverige 2018, nytt jobb i nytt land. Därefter har jag gett ut en bok till på svenska. I Syrien jobbade jag som journalist och författare, gett ut tre böcker på arabiska bland annat en bok för barn; Humous äventyr. I Sverige fick jag många priser bland annat Diveristy index Award 2018 och Landskrona kultur priset 2015. Min egen resa som flykting, där kom med en liten båt, är så spännande för dig. Eftersom du har säkert en kollega också som kanske kom med sina föräldrar från krisdrabbade land.

Men genom mig kommer du att få intressant historia om världen, och mycket kärlek till språket och orden. Orden är makt i sig och genom orden lyckades jag att skriva, och du kommer säkert att göra.
Språket nu är min identitet och din.

Vad kan jag erbjuder?

Jag besöker låg- och mellanstadieklasser och gymnasiet Skolor. Under besöket berättar jag om mina böcker och vi samtalar om teman ur dem. Jag kommer att prata om skrivande och jag förklarar hur en bok blir till från manuset till en färdig bok. Jag kan berätta om förhållandet mellan författare till det nya språket svenska. Mina upplevelser om språkinlärning och vad har jag för tips för att kunna skriva. Jag kan också: Läser ur böckerna och samtalar om ämnen i dem. • Går igenom hur en bok blir till och hur samarbetet mellan författare, illustratör och förlag ser ut från idé till färdig bok. Vi ses Min hemsida http://alialabdallah.se/

Bokning görs via www.forfattarcentrum.se För frågor och mer information välkommen att kontakta mig alimanabd1983@gmail.com

flykting författare i svensk skola.pdf

Mångkultur i din jobbkultur- en vägledning för framgång

 En bok hjälper dig som arbetsgivare eller infödd svensk medarbetare att bli bättre på mångfald  som är positivt laddat  begrepp och inte förknippat med svårigheter. Vägen till ett framgångsrikt företag börjar med dig som arbetsgivare, det är du som är ansiktet utåt, tillsammans med dina medarbetare.

Beställ boken redan idag
https://www.komlitt.se/product.html/mangkultur-i-din-jobbkultur---en-vagledning-for-framgangMångkultur i din jobbkultur

"Min arbetskollega frågade mig någon gång om jag kan hjälpa honom att hitta lathunden, och då blev jag förvirrad och förvånad om min arbetsplats har en hund".
Ök din kunskap om dina internationella medarbetare och gör din arbetsplats mer inkluderande.


inkluderande rekrytering ur min nya bok mångkultur i din jobbkultur

Så får du jobb som  utrikesfödd och nyanländ i Sverige


Att söka ett nytt jobb som utrikesfödd eller som nyanländ är något helt annat än att söka jobb som infödd svensk. Nyanlända möter andra och fler utmaningar på den svenska arbetsmarknaden. Som nyanländ ser du på arbetsmarknaden utifrån de föreställningar, kulturella koder och förväntningar du har med dig från ditt hemland. Men trots att det finns stora svårigheter att hitta rätt i ett nytt land finns det också möjligheter. Som inspiration berättar en lång rad nyanlända sina historier om hur de lyckades få ett jobb i Sverige på relativt kort tid. Det är med den insikten författaren, som själv kom hit från Syrien 2013, har skrivit den här boken. Det är den första boken som utgår från perspektivet nyanländ arbetssökande, och från nyanländas tankar och behov.
Därför erbjuder jag inspirerande föreläsningar som riktar sig till din målgruppen.


en konkret och inspirerande bok som hjälpte mig att förstå svensk arbetsmarknaden

Debattinlägg: ”En sorts vaccin kan levereras också till arbetsmarknaden.”

Regeringen och riksdagen bör snabbt vidta åtgärder som lockar företag att rekrytera nyanlända och utrikesfödda. Det skriver Ali Alabdallah, författare och journalist specialiserad på arbetsmarknadsfrågor.
https://www.sydsvenskan.se/2021-03-13/en-sorts-vaccin-kan-levereras-ocksa-till-arbetsmarknaden

Lär dig vardagsarabiska som kompetensutveckling till personal i svenska arbetsplatser.
Fokus på samtal

Välkomna till mina kurser och workshop i vardagsarabiska .
Arabiska är Sveriges näst största språk och ett av de fem största språken i världen.
Jag ledde många kurser och workshop på arabiska med fokus på vardagens arabiska och de mest använda orden och fraserna.
Målgruppen är alla som är intresserade av att lära sig arabiska eller som jobbar med integrationsfrågor.
Kursen ges på det latinska alfabetet och fokus ligger på att öva på uttal, ord och fraser på den gren av arabiska som kallas Alamiya (samtalsarabiska).
Ni kommer att lära er massor av hälsningsfraser, verb och de viktigaste meningarna som du kan behöva i din vardag!
Jag erbjuder också skräddarsydda kurser som passar era personal behov.
Workshop kommer att leda av den syriske journalisten och författaren Ali Alabdallah.

Om du är intresserad, hör gärna dig till mig.
alimanabd1983@gmail.com


DIVERISTY INDEX AWARD 2018

MED LANDSHÖVDING I SKÅNE, ANNELI HULTÉN

 MINA BÖCKER PÅ ARAPISKA I SYRIEN